Стопанска история

Преходът на България към пазарна икономика - историческа перспектива

Януари 1995 - Юни 2007
Проектът е посветен на новия прочит на сегашния български преход в светлината на българското историческото завещание. По-чувствителните теми от икономическата програма от последното десетилетие се разглеждат през призмата на устойчиви...

Сопанска (социална) България: бъдещето през курлтурата на миналото

Юни 2004
Семинар