DIOSCURI „Културни срещи в източна Европа. Икономики и общества след присъединяването”

Януари 2004 - Декември 2007
Румен Аврамов и Георги Ганев

Eastern Enlargement – Western Enlargement
Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession

Линк към проекта (на английски)