Конституционализъм

Успехът на конституционния съд в България; Ролята на международната подкрепа за поощряване на think tank общността в България

Септември 2001 - Ноември 2001
Проекти» Правова държава » Конституционализъм

Виж всички

Съдебна реформа

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Проекти» Правова държава » Съдебна реформа

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017
Проекти» Правова държава » Съдебна реформа

Проблеми на прехода: насърчаване независимостта и доверието в институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016
Проекти» Правова държава » Съдебна реформа

Подобряване на управленския потенциал на българската съдебна система

Февруари 2005 - Май 2006
Проекти» Правова държава » Съдебна реформа

Виж всички

Антикорупция

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Проекти» Правова държава » Антикорупция

Проблеми на прехода: насърчаване независимостта и доверието в институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016
Проекти» Правова държава » Антикорупция

Престъпността като културен проблем

Януари 2006 - Декември 2009
Проекти» Правова държава » Антикорупция

Добро управление и организационна култура на местната власт в България

Март 2007 - Февруари 2009
Проекти» Правова държава » Антикорупция

Институционални реакции на случаите на корупция в България

Април 2002 - Септември 2003
Проекти» Правова държава » Антикорупция

Виж всички

Организирана престъпност

Работна група върху организираната престъпност в България

Септември 2004 - Февруари 2005
Проекти» Правова държава » Организирана престъпност

Виж всички

Права на човека

JURISTRAS Страсбургският съд, демокрацията и човешките права на индивиди и общности

Септември 2007 - Септември 2009
Проекти» Правова държава » Права на човека

Виж всички