Стопанска история

Преходът на България към пазарна икономика - историческа перспектива

Януари 1995 - Юни 2007
Проекти» Икономика » Стопанска история

Сопанска (социална) България: бъдещето през курлтурата на миналото

Юни 2004
Проекти» Икономика » Стопанска история

Виж всички

Обществен капитал

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Проекти» Икономика » Обществен капитал

SOCCOH Предизвикателствата на социално-икономическо единство в разширеният европейски съюз

Февруари 2006 - Април 2008
Проекти» Икономика » Обществен капитал

SCSPN Социалeн капитал и социална политика

Януари 2006 - Декември 2007
Проекти» Икономика » Обществен капитал

IBEU Интегриране на Балканите в ЕС: Функционални граници и устойчива сигурност

Декември 2003 - Януари 2005
Проекти» Икономика » Обществен капитал

Виж всички

Монетарни изследвания

Трансмисионни механизми на паричната политика в Централна и Източна Европа. Анализ на динамичните променливи

Януари 2001 - Юни 2002
Проекти» Икономика » Монетарни изследвания

Наличие и степен на промяна в поведението на българските икономически агенти по отношение търсенето на пари

Октомври 2000 - Юни 2002
Проекти» Икономика » Монетарни изследвания

Влияние на валутните бордове за икономиките в преход

Май 1999 - Февруари 2001
Проекти» Икономика » Монетарни изследвания

Устойчивост на политиката на валутен обмен в държавите в преход

Октомври 1999 - Януари 2001
Проекти» Икономика » Монетарни изследвания

Виж всички

Секторни изследвания

Пловдивски икономически форум 2018: Комплексният контекст на растежа

Юни 2018 - Юни 2018
Проекти» Икономика » Секторни изследвания

Виж всички

Икономика на прехода

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

DIOSCURI „Културни срещи в източна Европа. Икономики и общества след присъединяването”

Януари 2004 - Декември 2007
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

След присъединяването

Февруари 2002 - Август 2003
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

NEXUS "Как да мислим за Балканите: култура, региони , идентичности"

Февруари 2000 - Февруари 2003
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

Финансово посредничество по време на прехода - България, Унгария и Полша

Януари 1995 - Декември 1996
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

Виж всички