Избори и партии

Гласоводител за изборите за Народно събрание 2014

Октомври 2014 - Декември 2014
Проекти» Демокрация » Избори и партии

Гласоводител за избори за 42 Народно събрание

Януари 2013 - Октомври 2013
Проекти» Демокрация » Избори и партии

ГласоВодител - гласоСледител 2009г

Февруари 2009 - Декември 2009
Проекти» Демокрация » Избори и партии

Гласоводител

Април 2005 - Юни 2005
Проекти» Демокрация » Избори и партии

Виж всички

Демокрация на участието

Уроци от протестните вълни в Европа – движения, НПО-та и политически мобилизации

Януари 2015 - Декември 2016
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Тинк танкове на кръстопът: променящи се парадигми и дилеми за политики

Октомври 2013 - Април 2015
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Уроци от протестната вълна в Европа

Януари 2014 - Декември 2014
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

MEDIADEM Нов прочит на Европейската медийна политика: ценност и функции на свободните и независими медии в съвременните демократични системи

Април 2010 - Март 2013
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Ентусиазирай Публиката в България за Европейския Парламент

Февруари 2009 - Януари 2010
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Виж всички

Парламентаризъм

Прозрачност, отчетност и гражданско участие в парламентите на държавите от черноморския регион

Февруари 2008 - Декември 2008
Проекти» Демокрация » Парламентаризъм

Укрепване на парламентите в условията на конфликтни и пост-конфликтни ситуации

Януари 2005 - Юли 2005
Проекти» Демокрация » Парламентаризъм

Виж всички

Новият популизъм

Популизъм и гражданска ангажираност (PaCE)

Февруари 2019 - Февруари 2022
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

Уроци от протестните вълни в Европа – движения, НПО-та и политически мобилизации

Януари 2015 - Декември 2016
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

Уроци от протестната вълна в Европа

Януари 2014 - Декември 2014
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

Предизивкателствата на новия популизъм

Януари 2006 - Май 2006
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

Оценка на балканския социален проект

Октомври 2000 - Октомври 2002
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

Виж всички

Други

Лицемерие, анти-лицемерие и световният ред: дилеми на либералния ред през 21 век

Октомври 2015 - Септември 2018
Проекти» Демокрация » Други

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Проекти» Демокрация » Други

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017
Проекти» Демокрация » Други

Проблеми на прехода: насърчаване независимостта и доверието в институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016
Проекти» Демокрация » Други

Доклад за България в годишното издание на Freedom House "Страните в преход"

Септември 1998 - Декември 2009
Проекти» Демокрация » Други

Виж всички