Трансмисия на паричната политика в Централна и Източна Европа

30 Април 2002
Георги Ганев, Пшемислав Возняк, Кристина Молнар и Кжищоф Рибински

Център за социални и икономически изследвания – Полша (CASE), Доклад № 52, Варшава, 2002 (английски). ISBN: 83-7178-292-6.

Докладът може да бъде изтеглен оттук