Стабилизационни политики в България и Югославия в края на комунистическия режим. Визиите от 80те години.

Bank of Greece Working Papers № 81
01 Юли 2008
Румен Аврамов