Финансиране на партиите в Източна, Централна и Югоизточна Европа &Централна Азия

Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance © International IDEA 2014
16 Юли 2015
Даниел Смилов

Линк към публикацията (на английски език)