Democratic Innovation and the Politics of Fear: 25 Lessons from Eastern Europe

05 Юни 2017
Даниел Смилов

Democratic Innovation and the Politics of Fear: 25 Lessons from Eastern Europe
Линк към описание на публикацията и съдържание на сборника можете да откриете тук  (на английски език)