Равнище на доверие във валутния режим в България през 1991–2003 г. Начален опит за калибрация,

Българска народна банка, Дискусионен Материал 38/2004
31 Март 2004
Георги Ганев

Резюме:

Тази разработка изчислява показател на доверието на българските стопански субекти във валутния режим на страната, който е от значение при дебатите дали и в каква посока България трябва да променя валутния си режим в годините до влизането на страната в Еврозоната. Методът на изчисление се основава на опростен модел на търсенето на пари и на калибриране на параметрите на функционалната връзка. Резултатът от изчислението е, че към средата на 2003 г. нивото на доверие във валутния режим в България е относително високо и се покачва относително бързо. Въз основа на този резултат е направен изводът, че промяна в сегашния режим на паричен съвет ще има относително висока социална цена.

За да изтеглите разработката, следвайте дадената по-долу връзка.


Файлове
Равнище на доверие във валутния режим в България през 1991–2003 г. Равнище на доверие във валутния режим в България през 1991–2003 г. (~332 KB)