Членството в ЕС през 2007 като постижима цел?

Bulgaria and Romania between NATO and EU. Edited by SAR, Romania.p.17-24
01 Май 2003
Антоанета Приматарова

Линк към публикацията на Английски език: http://www.sar.org.ro/files_h/docs/events/brussels-final.pdf