Независимост и отговорност на регулаторни и контролни органи в България: доклад с препоръки

01 Март 2017
Ружа Смилова

Докладът с препоръки можете да прочетете тук .