Консумация, този политически обект на желанието

Списание "Критика и хуманизъм", кн. 33, бр. 3/2010
01 Юли 2010
Мила Минева