Разширяването, Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС и Конвентът за бъдещето на Европа. Ролята на новоприсъединяващите се държави.

Камерън, Фрейзър и Приматарова, Антоанета (2003). Разширяването, Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС и Конвентът за бъдещето на Европа. Ролята на новоприсъединяващите се държави. EPIN Working Papers No.5/ June 2003
01 Юни 2005
Антоанета Приматарова

Линк към публикацията на Английски език: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN010517.pdf