Партиите и фрустрираната демокрация

Състояние на обществото, Институт Отворено общество, София.
23 Декември 2008
Даниел Смилов

Прочетете статията на този адрес: http://osi.bg/downloads/File/State%20of%20Society%202008.pdf