Румен Аврамов - проекти

DIOSCURI „Културни срещи в източна Европа. Икономики и общества след присъединяването”

Януари 2004 - Декември 2007
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

Преходът на България към пазарна икономика - историческа перспектива

Януари 1995 - Юни 2007
Проекти» Икономика » Стопанска история

Перспективи на гражданско общество в югоизточна Европа ("The Blue Bird")

Октомври 2000 - Октомври 2003
Проекти» Европа и светът » Балкани

След присъединяването

Февруари 2002 - Август 2003
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

NEXUS "Как да мислим за Балканите: култура, региони , идентичности"

Февруари 2000 - Февруари 2003
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

Финансово посредничество по време на прехода - България, Унгария и Полша

Януари 1995 - Декември 1996
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

Сопанска (социална) България: бъдещето през курлтурата на миналото

Юни 2004
Проекти» Икономика » Стопанска история