Рашко Доросиев

Програмен директор, политически изследвания (в отпуск)

Рашко Доросиев работи в Център за либерални стратегии като изследовател и програмен директор от 2000 г. Изследователските му интереси включват анти корупцинни политики, политическа социология и оценка на политическия риск. Участвал в редица изследователски проекти измежду които: "Институционални реакции на случаите на корупция в България", ЦЛС 2002-2003 г., "Поуки в анти корупционната политика", Централно Европейски Университет - Будапеща, 2003 - 2004 г., "Работна група върху организираната престъпност в България", ЦЛС, 2004 г. и др. От 2002 г. Рашко Доросиев работи по проект за оценка на политическият риск в България. Публикациите му включват: Co-author “Country report: Bulgaria” in: Nations in Transit 2003, 2004, 2005, 2006 - Democratisation in East Central Europe and Eurasia, Freedom House, 2003; “Four Corruption Scandals Seen by Media and Judiciary Points of View”, in Institutional Reactions to Cases of Corruption in Bulgaria, CLS (under print)


Публикации

Anti-Corruption: Uses and Abuses. Findings from the Content Analysis of Interviews with Politicians, Representatives of Judiciary, Police, Media, Civil Society and Businessman in Bulgaria

26 Юни 2008
Публикации»Статии

Perceptions of Corruption in Bulgaria

Discussion Paper No. 16, Crime and Culture, University of Konstanz | 26 Февруари 2008
Публикации»Статии

Корупция на едро и дребно

Вестник Дневник | 24 Ноември 2005
Публикации»Медии

Кампаниите за задействане на обществото срещу корупцията се провалиха

Mediapool | 11 Февруари 2005
Публикации»Медии

Виж всички