Ралица Пеева

Програмен директор, политически изследвания (в отпуск)

Изследователски области

Политическа социология, Сравнителна политология, Сравнителна и историческа социология, Конституционна и социална теория