Николета Габровска

Координатор, ЕСВП София от 2008 до 2016 г.

Николета Габровска работи като координатор в софийския офис на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) от 2008 до 2016 г. Преди това се е занимавала с журналистика, PR и реклама, координация на неправителствени проекти.

Завършила е "Философия" в СУ „Климент Охридски”, "Реклама и стилове на живот" в Нов Български Университет и "Мениджмънт в екранните изкуства", НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".