Иван Кръстев - проекти

Популизъм и гражданска ангажираност (PaCE)

Февруари 2019 - Февруари 2022
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

Бъдещата Европа в контекста на вътрешни и външни предизвикателства

Януари 2016 - Януари 2019
Проекти» Европа и светът » Европейски съюз

Лицемерие, анти-лицемерие и световният ред: дилеми на либералния ред през 21 век

Октомври 2015 - Септември 2018
Проекти» Демокрация » Други

Пловдивски икономически форум 2018: Комплексният контекст на растежа

Юни 2018 - Юни 2018
Проекти» Икономика » Секторни изследвания

Европа в риск 2.0

Ноември 2014 - Декември 2015
Проекти» Европа и светът » Европейски съюз

Уроци от протестната вълна в Европа

Януари 2014 - Декември 2014
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

Периферия в риск

Април 2013 - Октомври 2014
Проекти» Европа и светът » Русия и постсъветското пространство

Европа в риск

Април 2012 - Април 2013
Проекти» Европа и светът » Европейски съюз

Русия 2020

Април 2011 - Септември 2011
Проекти» Европа и светът » Русия и постсъветското пространство

Дали Русия е на ръба на промяна?

Октомври 2010 - Април 2011
Проекти» Европа и светът » Русия и постсъветското пространство

ЕС и Русия – съперничество и сътрудничество: Балканите vs. Кавказ

Декември 2008 - Септември 2009
Проекти» Европа и светът » Русия и постсъветското пространство

Пътеводител 2020

Февруари 2008 - Март 2009
Проекти » Състояние на обществото

Кремълска демокрация: про и контра

Януари 2008 - Декември 2008
Проекти» Европа и светът » Русия и постсъветското пространство

Националeн дебат „Политики към ромите в България” (Deliberative Poll)

Септември 2006 - Септември 2007
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Предизивкателствата на новия популизъм

Януари 2006 - Май 2006
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

Международна комисия за Балканите

Април 2004 - Май 2006
Проекти» Европа и светът » Балкани

Политика на България за Балканите

Април 2005 - Април 2006
Проекти» Европа и светът » Балкани

Програма "Анти-американизъм на Балканите"

Април 2002 - Април 2005
Проекти» Европа и светът » Трансатлантически отношения

Перспективи на гражданско общество в югоизточна Европа ("The Blue Bird")

Октомври 2000 - Октомври 2003
Проекти» Европа и светът » Балкани

Национален дебат “Общественото мнение за престъпността” (Deliberative Poll)

Януари 2002 - Декември 2002
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Нов план за сигурност на Балканите

Април 2001 - Април 2002
Проекти» Европа и светът » Балкани

Успехът на конституционния съд в България; Ролята на международната подкрепа за поощряване на think tank общността в България

Септември 2001 - Ноември 2001
Проекти» Правова държава » Конституционализъм

Институционални и политически проблеми в страните от Югоизточна Европа

Януари 2001 - Септември 2001
Проекти» Европа и светът » Балкани

Работна група "САЩ - България"

Април 1999 - Април 2000
Проекти» Европа и светът » Трансатлантически отношения