Деян Кюранов - проекти

НПО мрежа за анализ на обществени рискове

Юни 2015 - Април 2016
Проекти » Състояние на обществото

Добро управление и организационна култура на местната власт в България

Март 2007 - Февруари 2009
Проекти» Правова държава » Антикорупция

Кремълска демокрация: про и контра

Януари 2008 - Декември 2008
Проекти» Европа и светът » Русия и постсъветското пространство

Българско - югославска работна група

Юли 2001 - Септември 2003
Проекти» Европа и светът » Балкани

Оценка на балканския социален проект

Октомври 2000 - Октомври 2002
Проекти» Европа и светът » Балкани

Информиране на българското общество относно политическите събития в Югославия

Май 2000 - Декември 2000
Проекти» Европа и светът » Балкани

Конференция "Югославия: Мирен преход на поносима социална цена"

Май 2000 - Юли 2000
Проекти» Европа и светът » Балкани