Даниел Смилов - проекти

Популизъм и гражданска ангажираност (PaCE)

Февруари 2019 - Февруари 2022
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България

Януари 2015 - Януари 2017
Проекти» Икономика » Икономика на прехода

Уроци от протестните вълни в Европа – движения, НПО-та и политически мобилизации

Януари 2015 - Декември 2016
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Проблеми на прехода: насърчаване независимостта и доверието в институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016
Проекти » Състояние на обществото

Тинк танкове на кръстопът: променящи се парадигми и дилеми за политики

Октомври 2013 - Април 2015
Проекти » Състояние на обществото

Уроци от протестната вълна в Европа

Януари 2014 - Декември 2014
Проекти» Демокрация » Новият популизъм

MEDIADEM Нов прочит на Европейската медийна политика: ценност и функции на свободните и независими медии в съвременните демократични системи

Април 2010 - Март 2013
Проекти» Демокрация » Демокрация на участието

Престъпността като културен проблем

Януари 2006 - Декември 2009
Проекти» Правова държава » Антикорупция

JURISTRAS Страсбургският съд, демокрацията и човешките права на индивиди и общности

Септември 2007 - Септември 2009
Проекти» Правова държава » Права на човека

Прозрачност, отчетност и гражданско участие в парламентите на държавите от черноморския регион

Февруари 2008 - Декември 2008
Проекти» Демокрация » Парламентаризъм

Подобряване на управленския потенциал на българската съдебна система

Февруари 2005 - Май 2006
Проекти» Правова държава » Съдебна реформа

Укрепване на парламентите в условията на конфликтни и пост-конфликтни ситуации

Януари 2005 - Юли 2005
Проекти» Демокрация » Парламентаризъм

Работна група върху организираната престъпност в България

Септември 2004 - Февруари 2005
Проекти» Правова държава » Организирана престъпност