Публикация на ЦЛС "Ефективни механизми за борба с корупцията в Черноморския регион". Публикацията е част от съвместен проект с IPP Румъния.


Можете да свалите публикацията на Английски език от тук: