Излезе доклада за 2011 "Страни в преход " на "Фрийдъм Хауз"


Частта за България е изготвена от Георги Ганев и Даниел Смилов

Линк към доклада (на Английски език):