Статут

Центърът за либерални стратегии е фондация, регистрирана с решение на Софийски градски съд. През 2003 г. , в съответствие с изискванията на новия закон за неправителствените организации, ЦЛС е пререгистрирана като неправителствена организация, осъществяваща дейност в обществена полза. Съдебна регистрация: 19 май 1994 г., парт. 1326, том 20, р. 5, стр. 202; пререгистрация - решение No 5, 08.05.2003 г.

Актуален устав на Център за либерални стратигии можете да видите тук. 

Последен одит: декември  2015 г.