Русия днес


Публична лекция на Руслан Хестанов

За състоянието на демокрацията в Русия днес, видяна през историята на еволюцията на партията на властта “Единна Русия” в контекста на строителството на полу-многопартийната система в страната.

Руслан Хестанов е доктор на науките на Фрибургския университет (Швейцария) и заместник главен редактор на най-тиражното списание в Русия “Руски репортер”.

С подкрепата на Фондация "Комунитас"