Обучение по качествени методи по проект Проблеми на прехода.


Обучение по качествени методи по проект Проблеми на прехода.

 

На 4 април 2015 г. (събота) от 10.00 до 14.00 часа в Бетахаус (http://www.betahaus.bg/ ), зала Innovation, ще се проведе обучение по качествени методи (провеждане и обработка на данни от дълбочинни интервюта).