Политическо задължение и критика на демокрацията в диалога "Държавата" на Платон