Защо Европейският съюз се нуждае от “Договора за реформа“?


Дискусия с основен говорител

г-жа Меглена Кунева, член на Европейската комисия

дискутанти:

доц. Юлия Захариева - СУ “Св. Климент Охридски”

Антоанета Приматарова - Център за либерални стратегии

Организатор(и):
Институт “Отворено общество”- София, Център за либерални стратегии, Представителство на Европейската Комисия в България