Европейският съд за правата на човека в националните правни и политически системи


Конференцията ще представи резултатите от изследователския проект „JURISTRAS” осъществен в девет европейски държави.  Крайната цел на проекта е да изследва воденето на делата в сферата на правата на човека и местните механизми за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) и да направи  оценка на въздействието на делата върху правните норми, институционалните структури и политики на страните подписали Европейската конвенция за правата на човека. Следните държави бяха включени в изследването:  Австрия, България, Франция, Германия, Гърция, Италия, Румъния, Великобритания и Турция. Център за либерални стратегии осъществи изследването за България и изработи няколко изследователски доклада, както и доклади съдържащи препоръки за реорганизация на съществуващите политики.

Вижте програмата на конференцията (само на английски)