Клопката на (не)подвижността: мобилни хора срещу статични институции


На 28 май 2015 Център за либерални стратегии и фондация РискМонитор представиха резултатите от изследване на срещата между мобилни деца и статичната институция на училището. Теренното проучване е проведено в две силно засегнати от този феномен общини, Благоевград и Шумен. Наблюденията показват, че децата, чиито родители работят в чужбина, често повтарят класове и рискът от отпадане за тях е по-висок. От друга страна институциите не са готови да разпознаят и конвертират придобитите извън страната знания. 

По темата говориха авторите на доклада проф. Майя Грекова, доц. Петя Кабакчиева и Мила Минева. В дискусията се включиха журналисти и експерти от неправителствения сектор. Министерство на образованието и науката бе представено от г-жа Мюйессер Солак, началник на политическия кабинет, и г-н Георги Станков.

Вижте фоторепортаж от събитието.

Прегледайте целия текст на доклада.

Конференцията е част от проекта "Клопката на (не)подвижността: мобилни хора срещу статични институции" подкрепен от Think Tank Fund.