Влиянието на интелектуалците и хората на изкуството върху формирането на общественото мнение - Австрия, Франция и България в сравнение


По повод на 20-та годишнина от създаването

на Австрийската библиотека в СУ „Св. Климент Охридски”

Австрийското посолство в сътрудничество с Френския институт

и Центъра за либерални стратегии

имат удоволствието да поканят на международен дискусионен форум

на тема

Влиянието на интелектуалците и хората на изкуството

върху формирането на общественото

мнение - Австрия, Франция и България в сравнение

13 октомври 2011 г., от 18:00 до 20:00 часа

Аула Магна на СУ „Св. Климент Охридски”

Симултанен превод на български и английски език