Висеншафтсколег - Институт за академични изследвания, Берлин

Партньор в: Перспективи на гражданско общество в югоизточна Европа ("The Blue Bird")