Асоциация „Прозрачност без граници“

Transparency International (TI) e политически безпристрастна коалиция, която осъществява дейността си посредством мрежа от над 90 представителства по цял свят и Международен Секретариат в Берлин, Германия. Българското национално представителство на Transparency International – Асоциация „Прозрачност без граници“ е учредена през юни 1998 година.

Финансирани Проекти

КТБ - какво се случи?

Jul 2014 - Dec 2017
Проекти» Правова държава » Антикорупция