International IDEA, Стокхолм

International IDEA, Стокхолм www.idea.int Водещ партньор в: Оценка на балканския социален проект

Финансирани Проекти

Оценка на балканския социален проект

Oct 2000 - Oct 2002
Проекти» Европа и светът » Балкани