Институт за изследване качеството на живот - Румънска академия на науките

Партньор в: Престъпността като културен проблем, международен изследователски проект в рамките на Шеста рамкова програма на Европейската комисия

Финансирани Проекти

Престъпността като културен проблем

Jan 2006 - Dec 2009
Проекти» Правова държава » Антикорупция