Фондация за реформа в месното самоуправление (ФРМС), София

Фондацията за реформа в местното самоуправление е независим професионален център, подкрепящ местната демокрация.