Европейски съвет за външна политика

Европейски съвет за външна политика Website: http://ecfr.eu
Европейският съвет за външна политика е основан през октомври 2007 г. с мисията да представи една по-съгласувана и енергична европейска външна политика, оформена от споделените ни ценности, посветена на търсенето на общи европейски интереси и подкрепена от европейската сила. Българският офис ЕСВП се намира в ЦЛС.