Център за стратегически и международни изследвания, Вашингтон