Център за социални и иономически изследвания, Варшава