Център за икономически изследвания и висше образование, Икономически институт, CERGE-EI