Център за делиберативна демокрация, Станфордски университет, САЩ