Програма Достъп до информация

Вече 20 години Фондация Програма Достъп до Информация следва неотклонно мисията си да спомага за упражняването на правото на информация. От своето създаване през 1996 г. до днес ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация.

Финансирани Проекти

КТБ - какво се случи?

Jul 2014 - Dec 2017
Проекти» Правова държава » Антикорупция