Управителен съвет

Председател

Председател на УС, програмен директор, политически изследвания

Членове

Програмен директор, икономически изследвания

Програмен директор, политически и правни изследвания

Програмен директор, политически изследвания

Изпълнителен директор