FP България брой 1 (30)

Февруари 2010

Първият онлайн брой на FP България.

всичко за FP

# Протестът - анализи и позиции в българската преса лято 2013

2014

Сборник с анализи и позиции в българските печатни и онлайн медии прави обзор на най-актуалната тема през изминалата година: протестите. „#Протестът“ (ИК „Изток-Запад“) – със съставители Даниел Смилов и Леа Вайсова.

Демокрация и недоволство

2012

Автор(и): Иван Кръстев

Статия на Иван Кръстев в "Демокрация срещу Модернизация. Дилема за Русия и за света"

Пътеводител 2020

2008

Автор(и): Мила Минева

Комуналният капитализъм

2007

Автор(и): Румен Аврамов

Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало. Румен Аврамов

виж всички книги

Анхиало, 1906: Политическата икономия на един етнически конфликт

Списание "Критика и хуманизъм", кн. 33, бр. 3/2010, 01 Юли 2010

Автор(и): Румен Аврамов

Консумация, този политически обект на желанието

Списание "Критика и хуманизъм", кн. 33, бр. 3/2010, 01 Юли 2010

Автор(и): Мила Минева

Twenty years of postcommunism DEEPENING DISSATISFACTION

14 Януари 2010

Статия на Иван Кръстев

Автор(и): Иван Кръстев

„Архивите на БНБ от периода на комунистическия режим в България, 1948-1990”

„Българска Народна Банка. Сборник документи”. т. V (1948 – 1990), част І, с. 23-38. БНБ и ДА „Архиви”. С. 2009., 18 Юни 2009

Автор(и): Румен Аврамов

Reading Russia: The Rules of Survival

Journal of Democracy, Volume 20, Number 2 April 2009, 09 Април 2009

Populist Politics and Liberal Democracy in Central and Eastern Europe

IVO, Bratislava, 2008., 16 Декември 2008

Автор(и): Даниел Смилов

Russia and the European Order

The American Interest, 01 Ноември 2008

(на английски)

Автор(и): Иван Кръстев

The EU, Russia and the crisis of the post-Cold War European order

Europe's World, Summer 2008, 01 Юли 2008

(на английски)

Автор(и): Иван Кръстев

виж всички статии

Светът на Путин

Портал "Култура", 04 Април 2014

Автор(и): Иван Кръстев

Светът на Путин

Проджект Синдикат, 01 Април 2014

Автор(и): Иван Кръстев

Нашите политици не изглеждат загрижени да чуват гласа на гражданите

"Преди всички", програма Хоризонт на БНР, 27 Март 2014

Автор(и): Ружа Смилова

Какво иска Русия и защо?

Проспект, 06 Март 2014

Автор(и): Иван Кръстев

Руският ревизионизъм

Форин афеърс, 03 Март 2014

Автор(и): Иван Кръстев

Как може да решим кризата на политическата легитимност

Вестник "Дневник", 22 Януари 2014

Автор(и): Иван Кръстев

# Протестът - анализи и позиции в българската преса лято 2013

09 Януари 2014

Сборник с анализи и позиции в българските печатни и онлайн медии прави обзор на най-актуалната тема през изминалата година: протестите. „#Протестът“ (ИК „Изток-Запад“) – със съставители Даниел Смилов и Леа Вайсова.

Раздробяването на националистите може да ги остави извън парламента

Вестник "Дневник", 09 Януари 2014

Автор(и): Даниел Смилов

виж всички медийни публикации
За пореден път ЦЛС ще предложи на българските граждани инструментите Гласоводител и Гласоследител.
 
Проверете сходството на вашите политически предпочитания с тези на партиите!